רביעי
20.09.2017

לרכישת כרטיסים 9300*
פרטים נוספים
שישי, 21.4.17
22:00
מועדון הביט

ארועים נוספים באתוס

עמית סגל

26.9.17 20:30 , מועדון הביט
לפרטים נוספים לרכישת כרטיסים

חוות מזור

28.9.17 22:00 , מועדון הביט
לפרטים נוספים לרכישת כרטיסים

ביוש - למות מבושה

2.10.17 19:00 , מועדון הביט
לפרטים נוספים

פסנתר הזמן

10.10.17 17:30 , מועדון הביט
לפרטים נוספים לרכישת כרטיסים

גרייניק ואלתרמן ילדים סורגים 2

13.10.17 22:00 , מועדון הביט
לפרטים נוספים לרכישת כרטיסים

יעקב שפירו

17.10.17 18:00 , מועדון הביט
לפרטים נוספים לרכישת כרטיסים

נוסטלגיה חיפאית

20.10.17 21:30 , מועדון הביט
לפרטים נוספים לרכישת כרטיסים

להקת שילובים

27.10.17 21:30 , מועדון הביט
לפרטים נוספים לרכישת כרטיסים